4 สิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

4 สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

 

   

 

1. โซล่าเซลล์ไม่ทำงานตอนกลางคืน ?

ไม่จริง เพราะ ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดและไฮบริดสามารถดึงไฟจากแบตเตอรี่ที่เก็บไฟจากตอนกลางวันมาใช้ตอนกลางคืนได้

2. โซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตอนฝนตก ?

 

ไม่จริง เพราะ โซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟได้แม้ในวันฝนตกหรือตอนท้องฟ้าครึ้ม แต่ประสิทธิภาพในการผลิตจะลดน้อยลงกว่าวันแดดออก โดยจะเหลือแค่ 10 – 25 % เมื่อเทียบกับตอนปกติ

3. ไฟที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ไม่ค่อยสว่าง ?

   ไม่จริง เพราะ หลอดไฟที่ใช้โซล่าเซลล์สว่างเท่ากับหลอดไฟที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้า

 

     

       4.โซล่าเซลล์มีราคาแพงมาก ?

      ไม่จริง เพราะ โซล่าเซลล์ในปัจจุบันมีราคาถูกลงมากจากในอดีต